ARCHITECTUUR


Lesprogramma

Lessons in

ARCHITECTUREBEELDVORMING van : de architect, de steden, de elementen waaruit een gebouw bestaat, de 'uitdaging', de ontwerpmiddelen én het werk van dat één architect die gewoon veel te vertellen heeft. een theoretisch benadering wordt afgezet met praktisch onderzoek, tekenen, ontwerpkeuzes, maquettebouw en presentatie. maatschapijlijk besef en discussie worden gestimuleerd.

PICTURING of : an architect, the cities we make our way in, the element that comprise a building, the 'challenge', the design tools and the work of that one architect that simply says so much. a theoretical approach is ballanced with practical investigation, drawing, design choices, model-building and presentation. Social-awareness and discussion are stimulated.


PORTFOLIO

als introductie, het werk van een architect, welk veelzijdig is, van parkeerkelder tot daktuin. plannen en tekeningen komen als eerst. teken een plan van jou huis...PORTFOLIO

by way of introduction, the work of an architect, and its many facets, from basement garage to roofgarden. First, the plans and drawings are made. draw a plan of your house.

WONEN

wat vinden wij belangrijk in ons woonomgeving ? een ghetto bewoner heeft de zelfde behoefde maar minder middelen.LIVING

what do we find important in neighbourhood ? People that live in a ghetto have the same needs but fewer means.

BOMEN

ontsnap de favela! waarom is de natuur om ons heen zo belangrijk ? Hundertwasser wilde een boom als buurman en ging daarmee de geschiedenis in...TREES

escape the favela! why is the nature around us so important? Hundertwasser wanted a tree as a neighbour and so he went down in history...

PLANNEN

zoek de stad op het speelplein Aldo v Eyck maakte en ontdek hoe MVRDV stadsruimte schikken binnen een gebouw.PLANS

look for the city in the playground made by Aldo v Eyck and find out how MVRDV arrange urban spaces within a building.

TORENS

hoog hoger hoogste... van watertoren tot wolkenkrabber en van babel tot maanraket is de kracht van de toren door de eeuwen heen het zelfde geblevenTOWERS

high higher highest... from watertower to skyscraper and from babel to moonrocket; the power of towers remain unchanged through the centuries.

METEN

hoe groot is het schoolgebouw? hoe zorg je dat je ALLE gegevens hebt en hoe moet je dat later uittekenen?MEASURING

how big is the school building? how do you make sure ALL the information you need and how to draw it up later?

TEKENEN

wat voor betekenis heeft 1:100 en wat is een schaalbalk en legenda? volg de instructies en teken een hele gevel met lineaalDRAWING

what does 1:100 mean and what are the legend and scale for? follow the instructions and draw the entire elevation with

THEEHUIS

de vraag lijkt simpel maar, wat doen we als wij thee drinken? doen we dit ALLEEN? hoe lang doen wij erover en waar denk wij aan; en dus... WÁT voor huis heb je dan nodig?TEAHOUSE

the question appears simple but, what are we doing when we drink tea? Do we so ALONE? how long does it take and what do we think about; and... WHAT kind of house do we need then?

PASTA

constructie principes moeten op veiligheid worden getest...desnoods totdat het breekt. bedenk en bouw een toren of een brug.PASTA

the fundamentals of construction need to to be tested... to destruction if needed. Think up a bridge or tower and build it.

WANDEN

scheiding en opening vormen ruimte en geven richting aan gebruik. maak van een stuk karton je eigen wand en onderzoek wat voor effect een doorgang of perforaties heeftWALLS

partition and opening form space and direct its use. Make a piece of cardboard into your own wall and find out what effect an entrance or perforations have

HUID

de buitenkant van een gebouw is wat men ziet. de buitenkant beschermd en presenteert. ontwerp een mooie huid voor een gebouw.SKIN

the outside of a building is what we all see. The outside protects and presents. design a beautiful skin voor a building.

REIS

onderweg in een stad passeren ruimtes, plekken en momenten. lokale betekenis en geschiedenis krijgt zijn vorm. teken jou favourite plek in de stad.JOURNEY

passing by in a city, spaces, spots and moments. Local significance and history gain shape. Draw your favourite spot in the city.

ENERGIE

hoe werkt de verwarming in jou huis? wat is een energiezuinig huis en hoeveel stroom hebben we écht nodig?ENERGY

how does the heating in your house work? what is an energy efficient house and how much current do we really need?

LANDSCHAP

door het raam naar buiten kijken naar een levend schilderij dat gemaakt is door een ware kunstenaar. velden,bossen en rivieren worden kamers in ons landschap.LANDSCAPE

gazing through the window at the living painting made by a true artist. fields, woods and rivers become chambers in our landscape.