Gedurende een aantal jaren heb ik als ontwerper / vormgever voor Projectbureau Westlandse Zoom gewerkt aan een aantal locaties waaronder Westmade en Monster Noord.
Het gebied wordt over de komende vijftien jaar ontwikkeld tot een tweede Wassenaar ten zuiden van Den Haag.Duinen worden zelfs aangelegd om de landschap terug te brengen tot een natuurlijk uiterlijk. Woningen worden opgenomen in de duinen door slechts kleine patio's te maken en de tuin als duinlandschap aan te leggen.De hoeveelheden grond nodig werd precies uitgerekend middels radar hoogte kaarten. De percentages boezem water versus polder water moesten voldoen aan de provinciale norm.De Grondexploitatie is van essentieel belang bij het ontwikkelen van het gebied. KUSTLOCATIES is een onderzoek naar andere locaties langs de Nederlandse West kust. Kavel oppervlakte, dichtheid, korrel grote en woningprijs werden in kaart gebracht. Een trend was duidelijke te zien tussen woningtype, locatie en prijs.